Role účetní pod drobnohledem

Role účetní pod drobnohledem

Být účetní (nebo účetním :-)) může být těžké, ale je to důležitá práce, která ve firmě podpírá kola hospodaření. Pokud vás zajímají některé z klíčových rolí účetní vedoucí tzv. podvojné účetnictví tak, jak je na základě svých znalostí a nabytým zkušeností vnímám já, začtěte se do následujících řádků.

MISTR TÉČEK A ŠIBENIC

Jednou z nejzřejmějších povinností účetní je samozřejmě vedení účetní evidence, zaznamenávání účetních dokladů a jejich správné vykázání pro účely zjištění výsledku hospodaření a potažmo daňové povinnosti firmy.  Už dávno si účetní kreslí téčka nebo šibenice jen pro názorné zobrazení účetních souvztažností (přiznám se, že když řeším nějaký neobvyklý a  složitý účetní případ, leckdy si téčka ještě načrtnu :-)), princip zaznamenávání účetních dokladů podvojnými zápisy na dva účty (jeden na straně „Má dáti“, druhý na straně „Dal“) však zůstává i s nástupem výpočetní techniky a kompletní digitalizace účetnictví stejný.

CIFRŠPIÓN A ZPRAVODAJ

Účetní v návaznosti na zpracované účetnictví mívá často za úkol také analyzovat finanční data, připravovat přehledy o výsledcích hospodaření a finanční situaci firmy, vytvářet rozpočty nebo kalkulace.  Přiznejme si, že z účetního žargonu může být mnoho lidí na větvi. Účetní je tak odpovědná i za to, že klientovi tak říkajíc „předžvýká sousto“ na kousky, které jsou pro něj stravitelné.  To může znamenat použití tabulek, grafů nebo jiných ilustračních nástrojů. Ať už je přístup jakýkoli, komunikace – a hledání způsobů, jak klientovi přeložit komplexní finanční informace do jazyka, kterému rozumí, jsou klíčové.

ZNALÝ SPECIALISTA

Je naprosto nezbytné udržovat si aktuální znalosti nejnovějších předpisů a zákonů, které upravují účetní oblast. Často je to také to, co odlišuje dobrou účetní od špatné. Jen účetní, která sleduje novinky v oboru, nebojí se nového účetního softwaru, nových metod zpracování, zajistí spolehlivý a efektivní servis. Místo nudných sbírek zákonů a starých učebnic je už ale možnost používat webináře, videa na Youtube, sledovat podcasty nebo blogy odborníků, či sledovat profesní skupiny na sociálních sítích, kde lze také načerpat mnoho nového a inspirativního. Pro mě mají ale  i osobní konzultace s osvědčeným specialistou  stále své kouzlo a nezastupitelné místo v mém profesním vzdělávání.

PODPORUJÍCÍ PARTNER

Ano, aspekt budování vztahů s klienty je klíčový i pro účetní. Nikdo nemá rád pocit, že je jen anonymním číslem v tabulce. Správná účetní umí naslouchat klientům, odpovídat na jejich otázky a spolupracovat s nimi na vytváření finančních plánů nebo kalkulací, které splňují jejich specifické potřeby. Je důležité být přátelský a otevřený, ale také profesionální a dobře informovaný.  A mám ověřeno, že není od věci občas i zažertovat pro zlepšení nálady.

ETICKÝ PROFESIONÁL

V neposlední řadě mají účetní vedle dodržování platné legislativy vždy zodpovědnost za dodržování profesních standardů. To znamená ctít etické kodexy chování, uchovávat získané informace v tajnosti a vždy jednat v nejlepším zájmu klientů. Jen tak si účetní může vybudovat pověst důvěryhodného a kvalifikovaného profesionála.

VYROVNANÝ PRACANT

Buďme upřímní – někdy mohou být čísla trochu mysl otupující. Duševní hygienu proto shledávám jako jednu z nezbytností,  aby účetní zůstala energická a soustředěná po celý pracovní den. 😊 Na vyčištění hlavy je ideální dát si pauzu na rychlou procházku nebo při pořizování dokladů poslouchat oblíbený podcast, pokud možno s neúčetní tématikou, samozřejmě. 😊