Rekonstrukce účetnictví: služba, která hasí velké požáry a nastavuje pořádek

Rekonstrukce účetnictví: služba, která hasí velké požáry a nastavuje pořádek

Rekonstrukce účetnictví: služba, která hasí velké požáry a nastavuje pořádek

Rekonstrukci účetnictví pravděpodobně nebudete potřebovat, pokud nehasíte opravdu velký požár. Malé ohýnky stačí vyřešit lokálně a může se jet dál. Pokud ale hoří celý les, musíte nasadit zbraně většího kalibru. Ať už jste se do situace, kdy potřebujete odborníka, dostali kvůli účetní, která nesprávně vedla agendu, nebo na vině byla ztráta dat či zcizení účetních dokladů, jedno je jasné. K nápravě vás čeká delší, zato horší cesta. Pokud chcete z téhle ožehavé situace vyváznout relativně bez ztráty kytičky, vyberte si zkušeného průvodce, který se proseká nesnadným procesem rekonstrukce účetnictví, najde cestu do bezpečí a udělá ve vašich knihách pořádek.

 

Kdy zvolit rekonstrukci účetnictví?

Jsou obvykle dva hlavní důvody, proč klienti vyhledají tuto službu. Prvním je ztráta účetních dokladů – ať již v důsledku odcizení, přírodních katastrof nebo špatným zálohováním elektronických dat. Často je na vině také nekompletní předání agendy při změně účetní firmy. Druhým případem je špatně vedené účetnictví plné významných chyb, které nelze opravit „běžným způsobem“. To znamená, že víte, že v účetní evidenci nemáte chybu v jedné operaci nebo uplatňovaném postupu, ale účetnictví celkově nerespektuje obecně závazné účetní principy.

 

Problémem může být například:

  • nevíte, z jakých položek se skládají zůstatky na účtech majetku a závazků firmy,
  • není jasné, jakého hospodářského výsledku firma dosahuje a jaké má správně odvádět daně,
  • nejste schopni doložit bance bonitu pro poskytnutí úvěru,
  • finanční úřad shledá při kontrole předloženou účetní evidenci neprůkaznou a nespolehlivou,
  • účetnictví vykazuje rozpory a je neúplné.

 

Jaké jsou důsledky špatně vedeného účetnictví

Nesprávně vedené účetnictví vás může přijít draho. Zákon o účetnictví jasně vyjmenovává správní delikty, díky kterým můžete od finančního úřadu vyfasovat pokuty až ve výši 3–6 % aktiv společnosti, tedy sumy celkového majetku společnosti, zásob, pohledávek a stavu finančních prostředků. Pokud finanční úřad ve správním řízení shledá pochybení, musí firma sama dokázat, že nekrátila daně. Riziko je nejen ve finančním dopadu na společnost, ale i osobní zodpovědnosti statutárů, kteří mají povinnosti řádného hospodáře. Rekonstrukce účetnictví je v tomto případě polehčující okolností, která dokládá, že byly podniknuty všechny nezbytné kroky.

 

Jak proces probíhá?

  1. Nejprve musíme udělat důkladnou analýzu. Ta nám napoví například to, zda nebude dostačující opravit vady stávajícího účetního období. Účetnictví musí respektovat kontinuitu a návaznost jednotlivých období, nejdůležitější je tedy nalézt výchozí bod, kde začít.
  2. Začínáme od primárních transakcí jako jsou přijaté a vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy. Pokud neexistují původní doklady, ani kopie, pracujeme na vyžádání dokumentů od protistran. Začíná důležitá mravenčí práce, která vyžaduje aktivní spolupráci klientů, ale je jedinou cestou ke zdárnému výsledku.
  3. Uklízíme nepořádek a provedeme sekundární zaúčtování, spárování dokladů a kontrolu zůstatků jednotlivých účtů.
  4. Zjistíme veškeré nutné kroky, které je nutné provést po zjištění skutečného stavu účetnictví. Může být nutné doplatit zpětně daň z příjmu, zaplatit úrok z prodlení. Díky rekonstrukci účetnictví se ale můžeme vyhnout navýšení doměřené daně při dodatečné dani zjištěné daňovou kontrolou.
  5. Nastavíme správné účetní operace a postupy podle platné legislativy, které zabrání podobným chybám v budoucnu.

 

Opravdu potřebuji rekonstrukci účetnictví?

Pokud si nejste jistí, „jak moc váš les hoří“ a je-li potřeba skutečně přistoupit k celkové rekonstrukci, kontaktujte mě. Vstupní konzultace zpravidla odhalí, jakým směrem bychom se měli vydat. Budu spolehlivým hasičem vašich problémů – pomohla jsem již řadě firem ze zdánlivě neprostupné účetní džungle.  Důležité je ale neváhat, začít a nenechat firmu „lehnout popelem“.