Občas s klienty zabrousíme i mimo ryze účetní vody a přeběhneme do administrativně-personální džungle. Třeba když se potkám s obyčejně milou a klidnou paní asistentkou, která je aktuálně zavalená žádostmi exekutorů o poskytnutí informací k zaměstnancům a celým svým tělem volá S.O.S. 😲

 

Co poradit?

1️⃣ Odpovídejte jen na to, co je exekutor oprávněn zjišťovat. Takže ztlumte v sobě potřebu puntičkářsky odpovědět na vše, na co se exekutor ptá. Nenavádím k nedbalosti, ale mnohdy si exekutor jen zkouší usnadnit život a vám ho komplikuje. 😊

2️⃣ Vyřizujte požadavky na informace, které je exekutor oprávněn zjišťovat pouze v řádně odůvodněných případech, jen když tak učinil a svoje požadavky řádně zdůvodnil.

3️⃣ Ignorujte požadavky na informace, na které by se exekutor vůbec ptát neměl nebo nemusel. A že je člověk vidí v nejedné žádosti o součinnost. Vůbec neplatí, že exekutorovu žádost musíte vyřídit v celém rozsahu, jak ji poslal.

 

Nejste si jisti, co si pod jednotlivými body představit? Tak se na to mrkneme ještě v příkladech:

 

🌴 Co je exekutor oprávněn zjišťovat:

Informace k výši vypláceného příjmu, jeho právnímu základu a k otázce, zda jsou z tohoto příjmu uspokojováni jiní věřitelé, tedy typicky:

🔴 Je se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce?

🔴 Jak dlouho se předpokládá, že pracovní vztah potrvá?

🔴 Kolik si zaměstnanec vydělal čistého za posledního půl roku (pozor, na dobu starší by se ptát už exekutor neměl!)?

🔴 Odcházejí zaměstnanci ze mzdy ještě jiné srážky?

🔴 Jaké pořadí má exekuce spravovaná exekutorem poptávajícím součinnost?

🔴 Jaký je výplatní termín mzdy?

 

🌴  Co je exekutor oprávněn zjišťovat JEN v řádně odůvodněných případech:

🔴 Výpis všech došlých exekučních příkazů či výkonů rozhodnutí s uvedením data doručení, případně data doručení prvnímu plátci mzdy. 

🔴 Zaslání výplatních pásek či mzdového listu za určité období.

🔴 Objem pohledávek s lepším pořadím než exekuce spravovaná exekutorem.

🔴 Časový předpoklad, kdy budou prováděny srážky pro danou pohledávku.

 

🌴  Na co se exekutor často ptá, ale neměl by nebo nemusel:

Na informace, které nemáte důvod nebo dokonce nesmíte od zaměstnance zjišťovat obecně podle zákoníku práce a nejsou relevantní pro provádění srážek ze mzdy (naštěstí to se zas tak často nevidí), nebo na informace, které si je soudní exekutor schopen zjistit jiným způsobem, zejména z veřejných rejstříků a v součinnosti s orgány veřejné moci (s tím už se člověk setká v praxi setká častěji):

🔴 Dotaz na rodinné nebo majetkové poměry zaměstnance.

🔴 Jakou má SPZ zaměstnance, kterým se dopravuje do práce?

🔴 Jaká je pracovní morálka zaměstnance?

🔴 Kolik má povinný nezaopatřených dětí?

🔴 U jaké banky má zaměstnanec vedený účet, nebo ještě hůř, jaké je číslo účtu, na který zaměstnanci posíláte mzdu?

🔴 Jaké je telefonní číslo a e-mailová adresa zaměstnance?

🔴 Jaká je kontaktní adresa povinného?

 

Zajímá vás ještě něco k tématu?