Controlling 

V byznysu stejně jako v přírodě vládne právo silnějšího. Jen se správnými informacemi k řízení a rozhodování budete mít převahu nad konkurencí. Postarám se, abyste skrze čísla lépe rozuměli vlastní firmě. Controlling je mocnou zbraní – do rukou dostanete munici, která vám pomůže nastřelit odpovědi na otázky jako: co vyrábět, do čeho investovat, za jakou cenu prodávat a od koho a za kolik nakupovat.

Zavedení controllingu do firmy – analytické výstupy podle středisek nebo zakázek, nastavení sledovaných parametrů, využití podkladů z účetnictví

Interpretace hospodářských výsledků firmy – reporting zhodnocení nákladů, výnosů a zisků, odhad budoucího vývoje byznysu, přehledy hospodaření

Účetní, která je vám

k dispozici

Fata morgána? Ne tak docela. Zastihnete mě pokaždé, když potřebujete. 

Ing. Jana Sándorová

Rychlý kontakt:

T: +420 605 494 938
E: ucetnictvi@janasandorova.com

Ing. Jana Sándorová

Rychlý kontakt:

+420 605 494 938
ucetnictvi@janasandorova.com