Jeví se Vám to taky někdy jako zbytečná „pruda“ nebo vlezlost, když se my účetní pídíme u vás klientů po objednávkách, smlouvách a dodacích listech? Ale my to neděláme jen tak, že bychom těch papírů měli málo.😊

Proč nám nestačí faktury a zajímáme se o objednávky, smlouvy, dodáky, příjemky nebo výdejky materiálu, doklady o platbách a podobně?

Důvodem je:

AUDITNÍ STOPA

 

Budeme hrát stopovanou??

Bohužel, stopovanou hrát nebudeme, ale když už přeneseně mluvíme o vedení účetnictví jako o účetní džungli, můžeme si vytváření auditní stopy představit jako zanechávání dobře čitelné stopy v té účetní džungli.

A to chceme?!

Ano, ve výše uvedeném spojení je to dobře, protože tím stopujícím bude pravděpodobně finanční úřad nebo jiný orgán státní moci, a auditní stopa tak bude sloužit jako doložení vašich nároků na daňovou uznatelnost nákladů nebo odpočtů DPH.

No. 1 je prokázat věrohodnost původu daňového dokladu

A věrohodnost máme zajištěnou právě tehdy, když máme zdokumentovanou spolehlivou a dostatečně podrobnou vazbu mezi daňovým dokladem a konkrétním plněním.

2. prokázat neporušenost obsahu daňového dokladu

  • U elektronických dokladů zajistíte uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí spolu s časovým razítkem.

 NEBO:

  • Uložením do důvěryhodného úložiště dokumentů, které splňuje požadavky právních předpisů na neměnnost a zabezpečení soboru proti neoprávněným změnám (šifrování).

ANEBO:

  • Náhradním kontrolním mechanismem, a to jsme zpět u auditní stopy 😊, dokládajícím spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a souvisejícím plněním.

Například výpisem z banky doložíme zaplacení předmětného plnění, tedy i fakt, že doklad s příslušným variabilním symbolem a částkou mezi účastníky obchodního případu existoval, a že existoval před určitým datem..

A jak dlouho se může správce daně vydat po zmíněné stopě?

Od okamžiku vystavení/přijetí daňového dokladu až do konce doby pro jeho uchovávání, což je v případě daňových dokladů pro účely DPH běžně 10 let.

Myslete na to! 😊

 

NENÍ POTŘEBA JEN DAŇOVÝ DOKLAD, ALE AUDITNÍ STOPA!

 

Auditní stopa = tok všech souvisejících dokladů a okolností od zahájení účetního případu až po dokončení transakce.

Chci vědět víc