Ceník služeb

Jaké je tajemství pokladu, ke kterému vás díky svým službám dovedu? Čas a energie. To prosté, a přesto mocné neviditelné zlato, které nám protéká mezi prsty. Aby se váš byznys mohl nadechnout a vy zase slyšeli zpívat ptáky.

Tady je jeho cena.

Balíčky služeb

Kolibřík

2 000 Kč / měsíc

Velké zvíře

6 500 Kč / měsíc

Král džungle

13 500 Kč / měsíc

Více info

Balíček Kolibřík Velké zvíře Král džungle
Počet dokladů/měsíc 50 150 300
Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
Silniční daň pro jeden vůz pro tři vozy pro pět vozů
Měsíční výsledky hospodaření (výsledovka, rozvaha)
Seznam pohledávek a závazků
Přehledy majetku
Povinné statistiky
Roční účetní uzávěrka
Podklady pro daň z příjmu fyzických/pravnických osob
Pravidelný manažerský reporting
Balíček Kolibřík
Počet dokladů/měsíc 50
Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
Silniční daň pro jeden vůz
Měsíční výsledky hospodaření (výsledovka, rozvaha)
Seznam pohledávek a závazků
Přehledy majetku
Povinné statistiky
Roční účetní uzávěrka
Podklady pro daň z příjmu fyzických/pravnických osob
Pravidelný manažerský reporting
Balíček Velké zvíře
Počet dokladů/měsíc 150
Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
Silniční daň pro tři vozy
Měsíční výsledky hospodaření (výsledovka, rozvaha)
Seznam pohledávek a závazků
Přehledy majetku
Povinné statistiky
Roční účetní uzávěrka
Podklady pro daň z příjmu fyzických/pravnických osob
Pravidelný manažerský reporting
Balíček Král džungle
Počet dokladů/měsíc 300
Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
Silniční daň pro pět vozů
Měsíční výsledky hospodaření (výsledovka, rozvaha)
Seznam pohledávek a závazků
Přehledy majetku
Povinné statistiky
Roční účetní uzávěrka
Podklady pro daň z příjmu fyzických/pravnických osob
Pravidelný manažerský reporting

Ceník ostatních služeb

ZPRACOVÁNÍ MEZD

Malá tlupa do 5 osob – 280 Kč/ hlavu

Střední tlupa do 50 osob – 250 Kč/ hlavu

Pořádně velká tlupa nad 50 osob – 210 Kč/ hlavu

V ceně zpracování je již zohledněno vedení exekucí, insolvencí a členění na střediska a zakázky.

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Hodinová sazba od 650 Kč / hod.

CONTROLLING

Hodinová sazba od 1000 Kč / hod.

OSTATNÍ ÚKONY

Vypracování interních směrnic – od 650 Kč / hod.

Rekonstrukce účetnictví – od 1000 Kč / hod.

Účetní, která je vám

k dispozici

Fata morgána? Ne tak docela. Zastihnete mě pokaždé, když potřebujete. 

Ing. Jana Sándorová

Rychlý kontakt:

T: +420 605 494 938
E: ucetnictvi@janasandorova.com

Ing. Jana Sándorová

Rychlý kontakt:

+420 605 494 938
ucetnictvi@janasandorova.com