Proč chce moje účetní po mně tunu papírů?

Proč chce moje účetní po mně tunu papírů?

Jeví se Vám to taky někdy jako zbytečná „pruda“ nebo vlezlost, když se my účetní pídíme u vás klientů po objednávkách, smlouvách a dodacích listech? Ale my to neděláme jen tak, že bychom těch papírů měli málo.😊

Proč nám nestačí faktury a zajímáme se o objednávky, smlouvy, dodáky, příjemky nebo výdejky materiálu, doklady o platbách a podobně?

Důvodem je:

AUDITNÍ STOPA

 

Budeme hrát stopovanou??

Bohužel, stopovanou hrát nebudeme, ale když už přeneseně mluvíme o vedení účetnictví jako o účetní džungli, můžeme si vytváření auditní stopy představit jako zanechávání dobře čitelné stopy v té účetní džungli.

A to chceme?!

Ano, ve výše uvedeném spojení je to dobře, protože tím stopujícím bude pravděpodobně finanční úřad nebo jiný orgán státní moci, a auditní stopa tak bude sloužit jako doložení vašich nároků na daňovou uznatelnost nákladů nebo odpočtů DPH.

No. 1 je prokázat věrohodnost původu daňového dokladu

A věrohodnost máme zajištěnou právě tehdy, když máme zdokumentovanou spolehlivou a dostatečně podrobnou vazbu mezi daňovým dokladem a konkrétním plněním.

2. prokázat neporušenost obsahu daňového dokladu

  • U elektronických dokladů zajistíte uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí spolu s časovým razítkem.

 NEBO:

  • Uložením do důvěryhodného úložiště dokumentů, které splňuje požadavky právních předpisů na neměnnost a zabezpečení soboru proti neoprávněným změnám (šifrování).

ANEBO:

  • Náhradním kontrolním mechanismem, a to jsme zpět u auditní stopy 😊, dokládajícím spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a souvisejícím plněním.

Například výpisem z banky doložíme zaplacení předmětného plnění, tedy i fakt, že doklad s příslušným variabilním symbolem a částkou mezi účastníky obchodního případu existoval, a že existoval před určitým datem..

A jak dlouho se může správce daně vydat po zmíněné stopě?

Od okamžiku vystavení/přijetí daňového dokladu až do konce doby pro jeho uchovávání, což je v případě daňových dokladů pro účely DPH běžně 10 let.

Myslete na to! 😊

 

NENÍ POTŘEBA JEN DAŇOVÝ DOKLAD, ALE AUDITNÍ STOPA!

 

Auditní stopa = tok všech souvisejících dokladů a okolností od zahájení účetního případu až po dokončení transakce.

Chci vědět víc